78% Recicled polyamide.
22% Elastane.

Black 
18% Spandex.
82% Nylon.

Knit: 100% Nylon